Thursday , April 11 2024

គ្មានទេពាក្យថាស្នេហ៍ – កំណាព្យខ្មែរ

គ្មានទេពាក្យថាស្នេហ៍ – កំណាព្យខ្មែរ ៖ បទពាក្យ៧ ឬ បទមេ៧ ។ ចាប់ពីបទពាក្យ៧ ដល់បទពាក្យ១១ (កើតក្នុងសម័យចតុមុខ) កំណាព្យខ្មែរបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយថ្មីទៀត កវីបានបង្កើតក្បួនតែងកាព្យងាយៗ (ចំណាប់ចួន និងបរិយាកាស)។ បទនេះអាចប្រើបានគ្រប់បរិយាកាសទាំងអស់។

រង្វាស់កាព្យ (កាព្យមាត្រ) ៖ ១វគ្គ (ល្បះ) មាន៤ឃ្លា ឃ្លានីមួយៗ មាន៧ព្យាង្គ។ ព្យាង្គទី៧នៃឃ្លាទី១ ចួននឹង ព្យាង្គទី២ ឬទី៤ នៃឃ្លាទី២។ ព្យាង្គទី៧ នៃឃ្លាទី២ ចួននឹងព្យាង្គទី៧ នៃឃ្លាទី៣ ចួននឹងព្យាង្គទី២ ឬទី៤ នៃឃ្លាទី៤។ (ចួននឹងព្យាង្គទី២ឬទី៤នៃឃ្លាទី៤ បើចួនព្យាង្គណាត្រូវគោរពពីដើមរហូតដល់ចប់)។ ចួនឆ្លងវគ្គ (រូបសម្ផស្សក្រៅ) ៖ ព្យាង្គទី៧ នៃឃ្លាទី៤ ក្នុងវគ្គទី១ (វគ្គមុន) ចួននឹង ព្យាង្កទី៧ នៃឃ្លាទី២ ក្នុងវគ្គទី២ (វគ្គបន្ទាប់)។

គ្មានទេពាក្យថាស្នេហ៍ – កំណាព្យខ្មែរ

គ្មានទេពាក្យថាស្នេហ៍ – កំណាព្យខ្មែរ

(ប)អូនអើយប្រាប់បងបានដែរទេ?ថាចិត្តស្រីស្នេហ៍គិតយ៉ាងណា
តើព្រមយកបងធ្វើសង្សារឫយល់យ៉ាងណាប្រាប់មកស្រី។
(ស)ពេលនេះអូនក៏ចង់ប្រាប់បងឲ្យបានដឹងម្តងអស់សង្ស័យ
កុំឲ្យខាតពេលទៅវែងឆ្ងាយប្រាប់តាមសេចក្តីនៃដួងចិត្ត។
(ស)ចិត្តអូនគ្មានទេពាក្យស្នេហាគ្មានពាក្យសង្សារឲ្យបងគិត
បងជាបងប្រុសដែលប្អូនស្និទ្ធមិនដែលហ៊ានគិតលើសហ្នឹងណា។
(ប)ពិតមែនរឺអូន?កុំថាលែងប្រើពាក្យសំដែងសាកស្នេហា
បងពិតស្មោះស្ម័គ្រមិនសាវាពិសោធន៍ចិន្តាដល់ណាថ្លៃ។
(ប)ស្នេហ៍បងស្ម័គ្រស្មោះលើអូនពិតមិនមែនប្រឌិតរឺបំភ្លៃ
ចាំបាច់ពិសោធន៍យូរធ្វើអី?យល់ចិត្តសូមស្រីប្រាប់ត្រង់ចុះ។
(ស)បងអើយអូនមិនបានថាលេងមិនបានសំដែងដាក់បងប្រុស
សូមបងកុំគិតយល់ផ្លូវខុសបងជាបងប្រុសអូន ប្អូនស្រី។
(ប)អូនបង?ម្តេចអូនប្រាប់ដូច្នោះឫបងធ្វើខុសទាស់រឿងអ្វី
បើបងខុសមែនសូមអូនស្តីឲ្យដឹងសេចក្តីពីកំហុស។
(ប)ឫអូនអន់ចិត្តនឹងពាក្យបងដែលស្តីសាសងប្រាប់មកចុះ
បងពិតមិនបានដឹងខ្លួនខុសព្រោះសាសាងនោះសាកចិត្តស្រី។
(ស)ខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់អ្វីច្រើនទេដឹងត្រឹមមិនស្នេហ៍ចប់សេចក្តី
បើបងព្រមរាប់ជាប្អូនស្រីសូមកុំគិតអ្វីរឿងស្នេហា។
១០(ប)ធ្វើចិត្តមិនបានទេពន្លកពេលកន្លងមកគិតយ៉ាងណា
ធ្លាប់ថើបអង្អែលកាយជីវាម្តេចអូនឆ្លើយថាមិនស្នេហ៍ស្និទ្ធ។
១១(ស)សូមកុំរំលឹកទៀតឲ្យសោះមិនធ្វើបងប្រុសខ្ញុំឈប់គិត
បើនៅតែរឹងធ្វើតាមចិត្តក្នុងមួយជីវិតយើងឈប់ស្តី។
១២(ប)ម្តេចធ្វើដូច្នេះដាក់មកបង?ឫស្រស់នួនល្អងមានអ្នកថ្មី
បោះបង់បងចោលកាត់និស្ស័យបើមែនគ្មានអ្វីនឹងតវ៉ា។
១៣(ស)ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងរួចម្តងហើយតែបងកន្តើយមិនស្តាប់ការ
នៅតែចចេសតាមស្នេហាខ្ញុំប្រាប់ហើយណាកុំបន្ទោស។
១៤(ស)ចរិតដូចបងប្រាប់ចុះណាខ្ញុំមិនប្រាថ្នាឲ្យកើតទោស
ឃើញភ្លាមស្នេហ៍ភ្លែតមិនដឹងខុសប្រាប់ម្តងទៀតចុះថាខ្ញុំស្អប់។
១៥(ស)បើបងមិនព្រមធ្វើបងប្រុសនៅតែគិតខុសមិនចេះចប់
មួយជីវិតនេះឈប់មករាប់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះ។
១៦(ប)បានៗបងព្រមតាមចិត្តស្រីគ្រប់រឿងអ្វីៗបងយល់ខុស
ឲ្យបងសូមទោសប្អូនស្រីចុះបងជាបងប្រុសណាប្អូនណា។
១៧(ស)ល្អណាស់បងប្រុសគិតបែបហ្នឹងកុំគិតតានតឹងរឿងស្នេហា
ប្រាប់ត្រង់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាតែរឿងស្នេហាប្អូនឈប់គិត៕

កំណាព្យពេញនិយមបន្ទាប់ ៖ ស្នេហាជាអ្វី? – កំណាព្យខ្មែរ

អំពី រក្សា

សូមអានអត្ថបទនេះ

ឈឺប្រកាប់ ប្រាប់មិនអស់ - កំណាព្យខ្មែរ

ឈឺប្រកាប់ ប្រាប់មិនអស់ – កំណាព្យខ្មែរ

ឈឺប្រកាប់ ប្រាប់មិនអស់ – កំណាព្យខ្មែរ ៖ បទពាក្យ៩ ៖ បទនេះគេប្រើសម្រាប់បញ្ចេញមនោសញ្ចេតនា ឬការឆ្លើយឆ្លងលែបខាយបែបស្ដីបន្ទោស គំហកគំហឹន។ ជាធម្មតាបទនេះគេក៏អាចប្រើបានគ្រប់បរិយាកាសដូចជាបទពាក្យ៧ និងបទពាក្យ៨ដែរ។ ចង្វាក់ ៖ បទនេះទម្លាក់សម្លេងលើព្យាង្គទី៣ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *